Genetički laboratorij - usluge obrade i analize

Printer Isprintaj
DNA.jpeg

Novo: CRO usluge

Poliklinika Breyer posjeduje >2500 izolata u trajnoj pohrani, spremnih za Vaše validacijske analize, istraživačke projekte, kliničke studije i startup pothvate!

Obratite nam se za više informacija na genetika@breyer.hr .

 

Poliklinika Breyer u sklopu odjela genetike nudi usluge:

  • pročišćavanja i izolacije nukleinskih kiselina (DNA, RNA) komercijalnim kompletima koji osiguravaju visoku čistoću uzorka
  • separacije plazme i seruma iz pune krvi
  • izuzimanja određenih vrsta uzoraka na lokaciji Poliklinike (prema dogovoru s klijentom)
  • kratkotrajne pohrane rezervnih alikvota ili ostataka uzoraka i izolata (duljina arhiviranja ovisi o vrsti uzorka/izolata)
  • mogućnost alikvotiranja i barkodiranja uzoraka te izrade laboratorijskog izvještaja (format po želji klijenta)
  • određivanja koncentracije nukleinskih kiselina, kvalitete i integriteta RNA te koncentracije proteina (QubitTM 4 fluorometar)
  • mogućnost pakiranja i slanja uzoraka (tuzemne i inozemne lokacije) u odgovarajućim uvjetima (temperature: ambijentalna, hladna 2-8 °C, suhi led)
  • analize uzoraka qPCR-om – analiti i kitovi po želji klijenta (Agilent Aria Real-Time PCR (qPCR) Instrument, 5 optičkih modula)

Genetski labTrebate savjetovanje i pripomoć oko izolacije i metoda?

Poliklinika Breyer na raspolaganju ima stručnjake koji Vas mogu savjetovati vezano za izbor i uhodavanje laboratorijskih kitova za izolaciju i analizu te metode izolacije i pohrane kako bi odgovarale Vašim potrebama.

Čistoća i kvaliteta izolata pogodna je za primjene kao što su: PCR, qPCR, sekvenciranje na raznim platformama (ciljano sekvenciranje, sekvenciranje genoma, egzoma, slobodno cirkulirajuće DNA iz plazme, različitih frakcija RNA itd).

Kvalificirano osoblje u mogućnosti je pružiti Vam visokokvalitetnu uslugu u modernim i novim laboratorijskim prostorima s naglaskom na rad u uvjetima koji zadovoljavaju najviše standarde za molekularno-dijagnostičke laboratorije (pre-PCR i post-PCR prostorije, RNAse i DNAse čisti prostori, osigurano sprječavanje kontaminacije oligonukleotidima/PCR produktima ili međusobne kontaminacije uzoraka/“cross-contamination“).

Kontrola kvalitete i akreditacija

Poliklinika Breyer vodi se politikom kvalitete, a ista se primjenjuje na sve odjele s naglaskom na dizajn i opremanje laboratorijskih prostora po najvišim standardima, HRN EN ISO 15189 akreditaciju, unutarnju i vanjsku kontrolu kvalitete i ulaganje u edukaciju našeg osoblja.

Klasične vrste početnog uzorka koji se svakodnevno procesiraju i analiziraju u Poliklinici Breyer: puna krv (svježa ili zaleđena), brisevi (cervikalni bris, bris oka, bris rektuma, bris uretre), urin, slina/bris bukalne sluznice, ejakulat, stolica.

Zaprimanje različitih vrsta uzoraka

Za ostale tipove uzoraka, usluga je moguća uz prethodnu konzultaciju. Neki od primjera (nije ograničeno isključivo na ove tipove uzoraka): fiziološke tekućine (peritonealna, cerebrospinalna i pleuralna tekućina, sputum), stanična ili bakterijska kultura (zaleđeni talog, adherentne stanice, suspenzije i tekućinske kulture, kolonije s ploče), svježe i smrznuto tkivo, tkivo fiksirano u formalinu i uklopljeno u parafin (FFPE uzorci).

Cijena se formira prema vrsti početnog materijala, broju uzoraka, frekvenciji zaprimanja, hitnosti procedure te vrsti pohrane i/ili slanja uzoraka na željenu lokaciju. 

Za dodatne informacije, zainteresirani se mogu javiti putem e-mail adrese genetika@breyer.hr.