Protrombinsko vrijeme (PV): Česta pitanja i odgovori

Printer Isprintaj
Kontracepcija i koagulacija.jpg

Što znači protrombinsko vrijeme?

Protrombinsko vrijeme (PV, eng. Prothrombin Time, PT) je laboratorijski test koji mjeri koliko brzo se zgrušava krv. Ovaj test je važan u procjeni sposobnosti zgrušavanja krvi i koristi se u različite medicinske svrhe:

 • Procjena sustava zgrušavanja krvi: Protrombinsko vrijeme mjeri učinkovitost određenih faktora zgrušavanja u krvnoj plazmi, posebice onih koji su dio tzv. ekstrinzičnog i zajedničkog puta zgrušavanja. To uključuje faktore kao što su faktor VII, faktor X, protrombin (faktor II) i fibrinogen.
 • Praćenje antikoagulantne terapije: PV je posebno važan za praćenje pacijenata koji uzimaju antikoagulantne lijekove kao što je varfarin (Coumadin). Ovi lijekovi se koriste za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka, a PV test pomaže u osiguravanju da je doza lijeka odgovarajuća kako bi se izbjeglo prekomjerno zgrušavanje ili prekomjerno krvarenje.
 • Dijagnoza poremećaja zgrušavanja: Povišeno protrombinsko vrijeme može ukazivati na poremećaje zgrušavanja krvi, kao što su hemofilija, nedostatak vitamina K, bolest jetre ili prisutnost inhibitora zgrušavanja.
 • Međunarodni normalizirani omjer (INR): PV se često izražava kao INR (International Normalized Ratio) kako bi se standardizirali rezultati PV testova između različitih laboratorija. INR je posebno koristan kod praćenja terapije varfarinom.

Normalne vrijednosti za protrombinsko vrijeme mogu se razlikovati ovisno o laboratorijskim metodama i reagensima koji se koriste, ali obično se izražavaju kao vrijednosti <0,70. INR za zdravu osobu obično je oko 1,0, dok kod osoba na antikoagulantnoj terapiji INR ovisi o medicinskom stanju.

Budući da protrombinsko vrijeme može biti pod utjecajem raznih čimbenika, uključujući lijekove, prehranu i postojeće medicinske uvjete, važno je da se rezultati testa tumače u kontekstu cjelokupne kliničke slike pacijenta.

Koja je povezanost protrombinskog vremena i INR (PV INR)?

Protrombinsko vrijeme (PV) i međunarodni normalizirani omjer (INR) su usko povezani i zajedno se koriste za procjenu sposobnosti zgrušavanja krvi. Ovdje je opisana njihova povezanost i kako se koriste u medicinskoj praksi:

 • Protrombinsko vrijeme (PV): PV je test koji mjeri vrijeme potrebno za zgrušavanje krvi. Specifično, ovaj test procjenjuje učinkovitost ekstrinzičnog puta zgrušavanja krvi, koji uključuje različite faktore zgrušavanja uključujući faktor VII, protrombin (faktor II) i druge. PV se koristi za dijagnosticiranje poremećaja zgrušavanja krvi, praćenje stanja jetre te praćenje antikoagulantne terapije.
 • Međunarodni normalizirani omjer (INR): INR je standardizirani način izražavanja rezultata PV. Budući da se reagensi i metode korišteni za mjerenje PV mogu razlikovati od laboratorija do laboratorija, INR pruža standardiziranu vrijednost koja omogućuje dosljedno tumačenje rezultata, neovisno o laboratorijskim varijacijama. INR se izračunava koristeći formulu koja uključuje PV i Međunarodni Osjetljivi Indeks (ISI), koji je karakteristika korištenih reagensa.
 • Upotreba u antikoagulantnoj terapiji: INR je posebno važan u praćenju antikoagulantne terapije, poput one varfarinom. Kod pacijenata na varfarinu, ciljani INR obično se održava unutar specifičnog raspona kako bi se izbjegli rizici od prekomjernog krvarenja ili stvaranja ugrušaka.
 • Važnost standardizacije: Standardizacija PV u obliku INR-a ključna je za osiguranje konzistentne i točne medicinske skrbi, posebno za pacijente koji uzimaju antikoagulanse u dugotrajnoj terapiji.

Ukratko, PV mjeri vrijeme zgrušavanja krvi, a INR standardizira taj rezultat kako bi se omogućila dosljedna interpretacija i tijek praćenja terapije, osobito u kontekstu antikoagulantne terapije. Interpretacija ovih testova treba se obaviti u kontekstu cjelokupne kliničke slike pacijenta.

Koje su referentne vrijednosti za protrombinsko vrijeme?

Referentne vrijednosti za protrombinsko vrijeme (PV) mogu varirati ovisno o laboratorijskim metodama i reagensima koji se koriste. Međutim, općenito prihvaćeni referentni rasponi za protrombinsko vrijeme su vrijednosti <0,70. Ovo je tipičan raspon za odrasle, ali može se razlikovati između laboratorija. Neki laboratoriji mogu imati nešto širi ili uži raspon.

Važno je napomenuti da se protrombinsko vrijeme često izražava kroz Međunarodni normalizirani omjer (INR) kako bi se omogućila dosljedna interpretacija rezultata neovisno o laboratoriju.

Kod pacijenata koji uzimaju antikoagulantne lijekove, poput varfarina, ciljane vrijednosti INR-a mogu se razlikovati ovisno o medicinskom stanju koje se liječi. 

Za točno tumačenje Vaših rezultata protrombinskog vremena, važno je konzultirati se s liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom koji može uzeti u obzir Vašu medicinsku povijest, trenutno zdravstveno stanje i specifične laboratorijske standarde.

Koje su normalne vrijednosti PV?

Normalne vrijednosti za protrombinsko vrijeme (PV) mogu varirati ovisno o laboratorijskim metodama, reagensima koji se koriste i opremi. Međutim, općenito prihvaćeni referentni raspon za protrombinsko vrijeme obično se kreće od oko <0,70.

Važno je napomenuti da su ove vrijednosti približne i da se referentni rasponi mogu razlikovati od laboratorija do laboratorija. Stoga je uvijek najbolje usporediti Vaše rezultate s referentnim rasponima koji su navedeni na vašem laboratorijskom izvještaju.

Protrombinsko vrijeme se također često izražava kao Međunarodni normalizirani omjer (INR), koji je standardiziran način izražavanja rezultata PV kako bi se osigurala dosljednost između različitih laboratorija. 

Ako je Vaše protrombinsko vrijeme izvan referentnog raspona, važno je razgovarati s liječnikom kako biste razumjeli što to može značiti za Vaše zdravlje i jesu li potrebne dodatne pretrage ili prilagodbe u liječenju.

Koje su normalne vrijednosti INR u krvi?

Normalne vrijednosti Međunarodnog normaliziranog omjera (INR) u krvi za osobu koja nije na antikoagulantnoj terapiji obično se kreću u rasponu:

 • Od 0,8 do 1,2.

INR je standardizirani način izražavanja rezultata protrombinskog vremena (PV), koji se koristi za procjenu sustava zgrušavanja krvi. Omjer je prilagođen kako bi se uzeli u obzir različiti reagensi koji se koriste u laboratorijima za mjerenje PV.

Za osobe koje uzimaju antikoagulantne lijekove, poput varfarina, ciljani INR može biti drugačiji, ovisno o razlogu za antikoagulantnu terapiju.

Važno je da se INR vrednuje u kontekstu specifičnih medicinskih potreba i liječenja svakog pojedinca. Liječnik će koristiti INR zajedno s drugim kliničkim informacijama kako bi prilagodio liječenje i osigurao optimalnu zaštitu od tromboze ili krvarenja.

Kako su povezani nizak INR u krvi i ishrana?

Nizak INR (Međunarodni normalizirani omjer) u krvi može biti povezan s ishranom, posebno s unosom vitamina K. Vitamin K igra ključnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi, a njegov unos kroz prehranu može utjecati na razinu INR-a, osobito kod osoba koje uzimaju antikoagulantne lijekove kao što je varfarin. Evo nekoliko ključnih točaka ove povezanosti:

 • Uloga vitamina K u zgrušavanju krvi: Vitamin K je neophodan za sintezu nekoliko faktora zgrušavanja krvi koje proizvodi jetra. Povećani unos vitamina K može potaknuti proizvodnju ovih faktora zgrušavanja, čime se povećava sposobnost zgrušavanja krvi i potencijalno smanjuje INR.
 • Utjecaj na antikoagulantnu terapiju: Antikoagulansi poput varfarina djeluju tako da ometaju učinke vitamina K na zgrušavanje krvi. Ako osoba na terapiji varfarinom značajno poveća unos vitamina K (na primjer, konzumiranjem hrane bogate vitaminom K kao što je zeleno lisnato povrće), to može smanjiti učinkovitost lijeka i dovesti do nižeg INR-a.
 • Važnost konzistentne ishrane: Za osobe koje uzimaju varfarin, preporučuje se održavanje konzistentne razine unosa vitamina K u ishrani. Nagle promjene u unosu hrane bogate vitaminom K mogu uzrokovati fluktuacije u INR-u.
 • Praćenje i prilagodba terapije: Kod osoba na antikoagulantnoj terapiji, važno je redovito pratiti INR i prilagoditi dozu lijeka prema potrebi, uzimajući u obzir promjene u prehrani i druge faktore koji mogu utjecati na zgrušavanje krvi.
 • Savjetovanje o prehrani: Osobe na antikoagulantnoj terapiji trebale bi se savjetovati s liječnikom ili nutricionistom o optimalnom unosu vitamina K i o tome kako održavati uravnoteženu ishranu bez velikih fluktuacija u unosu vitamina K.

Ukratko, ishrana može imati značajan utjecaj na INR, posebno u pogledu unosa vitamina K. Važno je, za osobe na antikoagulantnoj terapiji, da prate svoju prehranu i redovito provjeravaju svoj INR kako bi osigurali da ostane unutar ciljanog raspona.

Koje su normalne vrijednosti koagulacije krvi?

Normalne vrijednosti koagulacijskih testova mogu se razlikovati ovisno o laboratoriju i metodama koje se koriste. Međutim, postoji nekoliko uobičajenih koagulacijskih testova s općenito prihvaćenim referentnim rasponima:

Protrombinsko Vrijeme (PV):

 • Normalne vrijednosti: <0,70.
 • Ovaj test mjeri koliko brzo krv zgrušava putem ekstrinzičnog puta zgrušavanja.

Međunarodni normalizirani omjer (INR):

 • Normalne vrijednosti za osobe koje nisu na antikoagulantima: Obično između 0,8 i 1,2.
 • Za osobe na antikoagulantima poput varfarina, ciljani INR može varirati ovisno o razlogu za antikoagulaciju (npr., 2,0 do 3,0 za većinu stanja).

Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTT):

 • Normalne vrijednosti: Obično oko 30 do 40 sekundi
 • aPTT mjeri učinkovitost intrinzičnog puta zgrušavanja.

Fibrinogen:

 • Normalne vrijednosti u Poliklinici Breyer: 1.8 – 3.5 g/L
 • Fibrinogen je protein koji je ključan za zgrušavanje krvi.

D-dimer:

 • Normalne vrijednosti u Poliklinici Breyer su <0,55 mg/L 
 • Test D-dimera koristi se za isključivanje prisutnosti abnormalnih krvnih ugrušaka.

Važno je napomenuti da su ove vrijednosti približne i da se mogu razlikovati između različitih laboratorija. Također, interpretacija rezultata testova zgrušavanja treba uzeti u obzir cjelokupnu kliničku sliku pacijenta, uključujući postojeće medicinske uvjete, trenutne lijekove i druge relevantne faktore. Uvijek je najbolje konzultirati se s liječnikom ili zdravstvenim djelatnikom za točno tumačenje i značenje koagulacijskih testova.

Koja je povezanost kontracepcije i protrombinskog vremena?

Oralne hormonske terapije, osobito one koje sadrže estrogen, mogu utjecati na sustav zgrušavanja krvi i time indirektno utjecati na protrombinsko vrijeme (PV). Evo kako kontracepcija može utjecati na koagulaciju i povezanost s PV:

 • Povećani rizik od tromboze: Kontracepcijske pilule koje sadrže estrogen poznate su po povećanju rizika od tromboze (stvaranja krvnih ugrušaka). Estrogen može povećati proizvodnju faktora zgrušavanja u jetri, što može dovesti do hiperkoagulabilnog stanja, odnosno stanja povećane sklonosti stvaranja krvnih ugrušaka.
 • Utjecaj na faktore zgrušavanja: Upotreba kontraceptiva može povećati razinu određenih faktora zgrušavanja u krvi, što može promijeniti normalno vrijeme zgrušavanja. Međutim, protrombinsko vrijeme možda neće direktno odražavati ove promjene jer PV primarno mjeri ekstrinzični put zgrušavanja, a ne opću sklonost krvi da zgrušava.
 • Praćenje i PV: Iako upotreba kontraceptiva može povećati rizik od tromboze, PV se obično ne koristi za rutinsko praćenje žena na kontraceptivnim pilulama. PV se obično koristi za praćenje pacijenata na antikoagulantnoj terapiji ili za dijagnosticiranje poremećaja zgrušavanja.
 • Savjetovanje i procjena rizika: Žene koje koriste kontracepcijske pilule trebaju biti savjetovane o rizicima, uključujući povećani rizik od tromboze. Ovo je posebno važno za žene s prethodnom trombozom, one koje puše ili imaju druge faktore rizika.
 • Alternativne metode kontracepcije: U nekim slučajevima, može se razmotriti upotreba alternativnih metoda kontracepcije, posebno za žene s većim rizikom od tromboze.

U svakom slučaju, važno je konzultirati se s liječnikom ili ginekologom prije početka ili promjene bilo koje metode kontracepcije kako bi se procijenili osobni rizici i odabrala najprikladnija metoda.

Koja je povezanost fibrinogena, APTV, PV i INR?

Fibrinogen, APTV (Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme), PV (Protrombinsko vrijeme) i INR (Međunarodni normalizirani omjer) su sve parametri koji se koriste za procjenu sustava zgrušavanja krvi. Svaki od ovih testova pruža različite informacije o različitim aspektima koagulacijskog procesa:

Fibrinogen

 • Fibrinogen je protein koji je ključan za završnu fazu zgrušavanja krvi, pretvarajući se u fibrin i formirajući krvni ugrušak.
 • Povišene razine fibrinogena mogu ukazivati na upalu ili akutnu fazu reakcije, dok snižene razine mogu ukazivati na poremećaje koji utječu na sposobnost zgrušavanja krvi.

APTV (Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme):

 • APTV mjeri učinkovitost intrinzičnog i zajedničkog puta zgrušavanja krvi.
 • Koristi se za praćenje terapije heparinom i može se koristiti za dijagnosticiranje poremećaja zgrušavanja.

PV (Protrombinsko vrijeme) i INR (Međunarodni normalizirani omjer):

 • PV mjeri brzinu zgrušavanja krvi putem ekstrinzičnog puta koagulacije
 • INR je standardizirani način izražavanja PV-a, koji omogućava dosljedno tumačenje rezultata među različitim laboratorijima. INR je posebno važan u praćenju terapije antikoagulansima kao što je varfarin
 • Povišeni INR ukazuje na sporije zgrušavanje (veći rizik od krvarenja), dok niski INR ukazuje na brže zgrušavanje (veći rizik od tromboze).

Ovi testovi zajedno pružaju sveobuhvatan uvid u funkciju koagulacijskog sustava pacijenta i koriste se za dijagnosticiranje različitih poremećaja zgrušavanja, kao i za praćenje i prilagodbu terapije antikoagulansima. Interpretacija ovih testova se treba obaviti u kontekstu cjelokupne kliničke slike pacijenta, uključujući medicinsku povijest, trenutne lijekove i druge relevantne kliničke informacije.

 

U Poliklinici Breyer, pretragu Protrombinsko vrijeme (PV), možete napraviti bez prethodne rezervacije termina.