Zašto napraviti spermiogram u Poliklinici Breyer?

Printer Isprintaj
spermiogram

Analiza sjemena, važan je čimbenik kod procjene muške plodnosti i općeg zdravstvenog stanja muškarca. Nalaz spermiograma Poliklinike Breyer sadrži isključivo klinički relevantne podatke, a format nalaza pripremljen je u skladu s WHO6 smjernicama.

Laboratoriji često u nalazima izostave informacije pomoću kojih kliničar i pacijent mogu biti sigurni u kvalitetu izrade nalaza. Iz nalaza Poliklinike Breyer se mogu iščitati razni parametri koji omogućuju evaluaciju laboratorijskog procesa kako bi se nalaz spermiograma mogao sigurno koristiti za moguće daljnje medicinske postupke.

Najnovije smjernice za analizu sjemena

Što znači WHO6? Smjernice za analizu ljudskog sjemena obnavljale su se nekoliko puta do sada prema uputama Svjetske zdravstvene organizacije tj. World Health Organisation. U Poliklinici Breyer se koriste najnovije smjernice - verzija 6 iz 2021. godine tzv. WHO6 smjernice. Svi parametri WHO6 su također uneseni u validirani računalni program koji se koristi za izradu nalaza. 

Novi i moderan prostor za davanje uzoraka

Na nalazu je jasno naznačeno je li pacijent dao uzorak na lokaciji laboratorija. U Poliklinici Breyer imamo novi i moderan prostor, izdvojen od glavnog laboratorija, kako bi uvjeti za davanje uzoraka bili maksimalno prihvatljivi pacijentima. Laboratorij za analizu sjemena se nalazi odmah do prostora za davanje uzoraka, što je od velike važnosti jer uzorak ejakulata ulazi u proces obrade u manje od jedne minute te je na taj način mogućnost utjecaja na krajnji rezultat svedena na minimum. Prema preporukama WHO6, najtočniji rezultati su oni kod kojih je utjecaj transporta uzorka do laboratorija minimalan te za uzorke koji odmah ulaze u standardizirani laboratorijski proces pod kontroliranim uvjetima. 

Precizni rezultati spermiogramaSpermiogram

Ejakulat je jedinstvena biološka tekućina, izrazite heterogenosti, koju je potrebno pažljivo uzorkovati kako bi se dobile vrijednosti koje su reprezentativne za cijeli uzorak. U Poliklinici Breyer se podaci na nalazu računaju iz najmanje dva nezavisna replikata uzorka pacijenta čime možemo izbjeći lažne rezultate.

Maksimalna točnost nalaza

U većini laboratorija, koristi se tek minimalni broj spermija potreban za točnu statističku analizu koncentracije i pokretljivosti propisan od strane WHO6, dok interni laboratorijski protokol Poliklinike Breyer analizira i do 5x više spermija od minimalno potrebnog broja čime se postiže maksimalna točnost nalaza. 

Računalna analiza morfologije spermija

Analiza morfologije spermija se radi računalno na slikama stotine spermija, dok se u drugim laboratorijima ovi parametri često procjenjuju okom i na manjem broju spermija. Ovakav detaljan pristup tijekom izrade nalaza u Poliklinici Breyer, omogućuje kliničaru da s povjerenjem i sigurnošću koristi nalaz spermiograma kod dijagnoze i odabira mogućih daljnjih medicinskih postupaka za svoje pacijente. 

Kvalitetni preparati za morfološku analizu spermija

Preparati za morfološku analizu spermija, u Poliklinici Breyer se rade najboljom dostupnom metodom na tržištu. Tijekom izrade nalaza, slikaju se i računalno analiziraju optimalno obojeni spermiji nepromijenjenog oblika, odnosno, nalaz daje točnu sliku stanja ejakulata pacijenta.

Većina laboratorija koristi lako dostupne i jeftine metode bojanja preparata što dokazano negativno utječe na nalaz morfologije spermija. Klasične boje su agresivne i mijenjaju oblik glave tj. morfologiju spermija pa stoga glave spermija izgledaju manje ili veće nego što zapravo jesu, a što za posljedicu može imati krivu interpretaciju nalaza. U Poliklinici Breyer, koriste se standardizirana obojana stakalca koja sadrže specijalnu izotoničnu boju tj. boju koja ne utječe na oblik glave spermija.

U računalnom programu Poliklinike Breyer, radi se kontrola jačine obojenja za svaki preparat čime je izbjegnuta mogućnost izdavanja pogrešnog nalaza zbog prejakog ili preslabog obojenja spermija, a što je u slučaju klasičnog bojanja uobičajen problem. 

Edukacija osoblja za unaprjeđivanje kvalitete usluge

Osoblje Poliklinike Breyer, redovito se educira kako bi pratilo najnovija saznanja i kontinuirano unaprjeđivalo kvalitetu usluge.