Header image
Location

Sv. Nedelja

Ul. Dr. F. Tuđmana 4

Radno vrijeme

Clock Ponedjeljak - Petak: 7-17h Zaprimanje uzoraka: 7-16h
Clock Subota: NE RADIMO Zaprimanje uzoraka: -
Warning

Miikrobiološke uzorke petkom uzimamo do 13 h, a parazitološke do 10 h.

Za uzorke zaprimljene od ponedjeljka do petka do 15 h, nalazi mogu biti izdani isti dan (kod pretraga koje se mogu izraditi unutar jednog dana), za kasnije primljene uzorke nalazi se završavaju idući radni dan iza 14h.

Zbog specifičnosti određenih pretraga neke uzorke je preporučljivo predati na analizu tijekom jutra. 

Za mikrobiološke pretrage vrijeme obrade je najbolje provjeriti putem e-maila (lab@breyer.hr) ili telefona.

Parking

Car

Parking možete potražiti u sklopu HOTO centra.

Location