Mikrobiologija

Printer Isprintaj
_MG_7385 mid.jpg

Odjel kliničke mikrobiologije Poliklinike Breyer je otvoren 2013. godine pod vodstvom dr. sc. Silvane Balzar, dr. med., spec. kliničke mikrobiologije.

Klinička mikrobiologija je medicinska disciplina koja se bavi dijagnostikom mikrobijalnih infekcija putem obrade različitih uzoraka pacijenata u cilju izolacije, testiranja i interpretacije kliničkog značenja prisutnosti različitih mikroorganizama (bakterija, virusa i parazita) u tim uzorcima. 

Spektar mikrobioloških pretraga uključuje različite metode dijagnostike bakterijskih, virusnih i parazitarnih infekcija respiratornog, probavnog i urogenitalnog trakta, te mikološke pretrage kože i sluznica. Dodatno, na Odjelu molekularne dijagnostike se rutinski radi dijagnostika spolno-prenosivih bolesti, virusnih infekcija oka, sluznica i respiratornog trakta koristeći trenutno najosjetljiviju i visoko specifičnu PCR metodu (lančana reakcija polimerazom u realnom vremenu).

Kliničarima se, sukladno medicinskoj praksi, u nalazu javljaju rezultati pretraga, te eventualne terapijske opcije. Kada je to moguće, javljaju se i rezultati testiranja osjetljivosti na antibiotike.

Na Odjelu kliničke mikrobiologije se, uz dijagnostiku mikrobijalnih infekcija, kontinuirano radi na edukaciji i stjecanju kompetencija djelatnica i djelatnika u nizu metoda uključenih u rad mikrobiološkog laboratorija.

Kako bi se osigurala primjerena kvaliteta pretraga, svakom pacijentu se individualno pristupa. Rezultati pretraga se interpretiraju uzimajući u obzir niz parametara vezanih za pacijenta (dob, spol, zdravstveni status pacijenta, epidemiološke informacije itd.). Obzirom na važnost takvog individualnog pristupa kao osnove za primjerenu interpretaciju nalaza, u procesu zaprimanja i obradi svakog mikrobiološkog uzorka sudjeluje tim visoko osposobljenih ljudi, uključujući i osobe s kompetencijama specifično u području kliničke mikrobiologije.

Obzirom da je za ishod mikrobioloških pretraga od presudne važnosti pravilno uzorkovanje, pacijente se redovno upućuje na internetsku stranicu Poliklinike Breyer, koja sadrži detaljne informacije i upute za davanje uzoraka za sve mikrobiološke pretrage. Dodatne informacije o izboru potrebnih pretraga i konzultacije s liječnikom oko rezultata pretraga su dostupne putem elektronske pošte ili telefonski.