Politika kvalitete

Printer Isprintaj
shutterstock_117241186.jpg

Kvaliteta je zaštitni znak Poliklinike Breyer.

Poliklinika Breyer pruža stručnu uslugu medicinsko - biokemijskih, mikrobiološko-parazitoloških  te citoloških analiza.

Ukazano povjerenje korisnika usluga, opravdavamo najvišom razinom profesionalne brige o zdravlju i izgradnjom trajnog odnosa uzajamne suradnje u savladavanju svih eventualnih zdravstvenih tegoba korisnika usluga.

Naš je cilj trajno održavanje njihovog punog povjerenja u Polikliniku Breyer. Svaki dolazak treba stvoriti preporuku za buduće posjete.

Naše osoblje je visoko obrazovano, stručno, profesionalno, ljubazno i diskretno, a oprema s kojom radimo je suvremena i visokokvalitetna. Svo osoblje uključeno u aktivnosti ispitivanja, upoznato je s dokumentacijom o kvaliteti i u svako doba provodi politiku kvalitete i napisane postupke i radne upute.
Poštujemo sve zakonske i etičke norme u odnosima s korisnicima usluga i zaposlenicima.

Trajno istraživanje mogućnosti za daljnja poboljšavanja je ideja i praksa koja nas motivira, a sve za dobrobit o skrbi za korisnike usluga.

Dosljedno ispunjavanje zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO 15189 obveza je Uprave Poliklinike i svih zaposlenih u Poliklinici Breyer.

Poliklinika Breyer:

 • zapošljava visokostručno osoblje
 • ima vrhunsku i redovito servisiranu opremu
 • surađuje sa registriranim dobavljačima koji poštuju standarde i norme potvrđene u Republici Hrvatskoj
 • omogućuje korisniku da se eventualne pritužbe riješe brzo i objektivno i za dobrobit pacijenata
 • otklanja uzroke pogrešaka
 • provodi preventivne radnje na temelju odgovarajućih ovlaštenja i odgovornosti

Trajni ciljevi sustava kvalitete su:

 • zadovoljavanje potreba korisnika laboratorijskih usluga
 • međusobno poštivanje ugovornih obveza
 • provodi stručne i organizacijske mjere u Poliklinici Breyer, a u svrhu osiguranja i poboljšanja kvalitete laboratorijske djelatnosti
 • kontinuirano obrazovanje osoblja laboratorija i informiranje korisnika usluga

S Politikom i ciljevima sustava upravljanja kvalitetom upoznato je svo osoblje.

Ispravnost nalaza

U Poliklinici Breyer se velika važnost pridaje upravljanju kvalitetom. Zbog toga, od prvog dana rada laboratorija 01.04.1997., provodimo niz postupaka kojima osiguravamo visoku razinu svojih usluga. Kvaliteta analitičkih postupaka važan je dio sveukupne kvalitete rada te se provjerava na dva osnovna načina:

 1. svakodnevnom unutarnjom procjenom kvalitete svih mjerenih parametara, a koja se radi tako da se umjesto uzorka pacijenta, a na potpuno istovjetan način, mjere uzorci s poznatom razinom mjerenog parametra. Ovakvi kontrolni uzorci su komercijalni, tj. može ih se nabaviti od licenciranih proizvođača. Poznati rezultati deklarirani su za pojedinu metodu rada, reagense i analizator na kojem se mjeri te su vjerodostojne i stvarno pokazuju točnost mjerenja. Dobiveni rezultat mora biti jednak deklariranom rezultatu. Ukoliko rezultat nije u zadanim vrijednostima,  traži se razlog tome, provjeravaju analizatori i reagensi te ponavlja postupak mjerenja do dobijanja traženih vrijednosti. Tek tada se mjere uzorci pacijenata.
 2. vanjskom procjenom kvalitete rada svih mjerenih parametara rade se periodički, u točno zadanim vremenskim razmacima. Ove kontrole rade organizacije osposobljene i ovlaštene za njihovu provedbu, prema dogovoru i uz visoku materijalnu naknadu. Rade se tako da se prema dogovoru preuzimaju uzorci nepoznate koncentracije mjerenih parametara (obično dolaze poštom), na aparat se stavljaju kao uzorak pacijenta, a dobiveni rezultati se šalju organizatoru kontrole kvalitete. Konačno vrednovanje dolazi nakon evaluacije primljenih rezultata za otprilike mjesec dana. Cilj je mjerenjem dobiti rezultate kakvi su dobiveni i u tzv. referentnom laboratoriju, tj. apsolutno točne vrijednosti. Za sve rezultate koji su u okviru dozvoljenih odstupanja dobivaju se potvrde. Kako se ovakve vanjske kontrole kvalitete rada provode istovremeno u više stotina laboratorija, dobivena potvrda je znak dobre kvalitete rada i dokaz je toga da laboratorij slijedi sve smjernice dobre laboratorijske prakse. Poliklinika Breyer sudjeluje i ima potvrde slijedećih udruženja - organizatora vanjske kvalitete rada:

  a) Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara i laboratorijske medicine 
  b) RfB-DGKL-Reference Institute for Bioanalytics of the German Society of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
  c) UK NEQAS – United Kingdom National External Quality Assessment Service

U prosincu 2011. priveli smo kraju kraju naš dugogodišnji napor u daljnjem usavršavanju na području kvalitete rada – naš laboratorij akreditiran je prema najvišem svjetskom standardu koji vrijedi za rad u laboratoriju, HRN EN ISO 15189.

Nadamo se da ste prepoznali  ozbiljnost kojom pristupamo našem radu te da smo na taj način doprinijeli sigurnosti da su rezultati mjerenja parametara iz uzoraka Vaše krvi maksimalno točni.

Akreditacija

Od prosinca 2011. Medicinsko-biokemijski laboratorij Breyer akreditiran je za rad prema vrhunskoj svjetskoj normi vezanoj uz rad laboratorija:  HRN EN ISO 15189. Od 2013. godine, prema ovoj normi akreditiran je medicinsko-biokemijski laboratorij Poliklinike Breyer.

Osim organizacije rada, ovom akreditacijom obuhvaćene su biokemijske i hematološke analize (provjerite na popisu koje).

Biokemijske analize:

 • Kalij
 • Natrij
 • Kloridi
 • Kalcij
 • Fosfor
 • Magnezij
 • Željezo
 • UIBC/TIBC
 • Glukoza
 • Kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Triglicerid
 • Ureja
 • Kreatinin
 • Bilirubin
 • Mokraćna kiselina
 • Ukupni proteini
 • Albumin
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • ALP
 • LDH
 • CK
 • Amilaza
 • Imunoglobulin IgG
 • Imunoglobulin IgA
 • Imunoglobulin IgM
 • CRP
 • RF
 • ASO
 • Apo AI
 • HbA1

Hematološke analize:

 • eritrociti
 • hemoglobin
 • hematokrit
 • prosječni volumen eritrocita (MCV)
 • prosječni hemoglobin u eritrocitu (MCH)
 • prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitu (MCHC)
 • distribucija eritrocita
 • trombociti
 • prosječni volumen eritrocita (MPV)
 • leukociti
 • neutrofili
 • limfociti
 • monociti
 • eozinofili
 • bazofili

Koagulacijske pretrage:

 • PV/INR
 • APTV
 • fibrinogen


Vaše zdravlje nam je na prvom mjestu.

 

AZ2-akreditacija.jpg


Ravnatelj Poliklinike Breyer
Hana Breyer Priselac
dipl. ing elektrotehnike
mag. med. biochem.