test group icon Biokemija s hematologijom

3α-diol G

Printer Isprintaj pretragu

Oznaka za androstandiol-glukuronid.

Metabolit perifernog metabolizma androgena (testosteron, dihidrotestosteron). Glukoronid je od posebne važnosti kod dijagnoze pacijenata s idiopatskim hirzutizmom.

Istraživanja su pokazala da testosteron, androstendion te dihidrotestosteron još uvijek mogu biti u normalnom rasponu kod pacijenata s hirzutizmom, dok su vrijednosti androstandiol-glukuronida povišene.

Određivanjem androstandiol-glukuronida može se dobiti vrlo dobra kontrola terapije za hirzutizam. Kod uspješne terapije dolazi do pada vrijednosti ovog metabolita.

Nadalje, žene sa sindomom policističnih jajnika (PCO) pokazuju povišene vrijednosti androstandiol-glukuronida.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
3.4 do 22 g / l
female Žene
0,2 do 6,0 ug / l
child Djeca
<12 godina 0,1 - 0,6 mikrograma / l

Bills Cijena pretrage 28,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 28,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h