test group icon Biokemija s hematologijom

Albumini

Printer Isprintaj pretragu

Od svih proteina koji se nalaze u krvi, 52 – 60 % otpada na albumine. Stvaraju se u jetri, sudjeluju u održavanju normalne raspodjele vode u tijelu (koloidno osmotski tlak), prenose razne metabolite i neke lijekove unutar organizma.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
41 – 51 g/L

Povišeno
Povišene razine albumina u krvi nalaze se u hemokoncentraciji zbog dehidratacije.

Sniženo
Klinički je značajno sniženje razina albumina u krvi, koje se može naći kod kronične bolesti jetre, nefrotskog sindroma.

Bills Cijena pretrage 3,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 3,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h