test group icon Biokemija s hematologijom

AMA

Printer Isprintaj pretragu

Mitohondrijska antitjela. Klinička indikacija autoimune bolesti jetre.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 1:80

Bills Cijena pretrage 27,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 27,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h