test group icon Biokemija s hematologijom

ANA

Printer Isprintaj pretragu

ANA su autoantitijela usmjerena na određene komponente jezgre stanice.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
<1:80 ili 1:<80

Povišeno
blago povišene vrijednosti (do 1:40) mogu biti prisutne tijekom infekcije kod inače zdravih ljudi.

Pozitivna ANA

Bolest kod koje se nalazi povišen titar ANA Postotak pacijenata koji kod navedene bolesti imaju povišen titar ANA
aktivni SLE (sistemski lupus eritemat.) 95 − 100 %
inaktivni SLE 80 − 100 %
medikamentima inducirani LE 95 %
MCTD (kolagenoza) 100 %
sistemska skleroza 85 − 95 %
Poly-/Dermatomyositis 30 − 50 %
Sjögren-Syndrom 70 − 80 %
reumatoidni artritis 20 − 40 %
kronični aktivni hepatitis 20 − 40 %

Bills Cijena pretrage 33,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 33,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h