test group icon Biokemija s hematologijom

Anti Aquaporin 4 (NMO)

Printer Isprintaj pretragu

Antitijela na aquaporinske kanale astrocita na krvno moždanoj barijeri. Određuju se kod sumnje na optički neuromijelitis (NMO ili Devicova bolest) i u diferencijalnoj dijagnozi multiple skleroze.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 1: 10

Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 33,00 € (248,64 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h (subotom do 11:30 h)
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h