test group icon Biokemija s hematologijom

Anti-MAG

Printer Isprintaj pretragu

Autoantitijela na ovaj glikoprotein vezan uz mijelin, anti-MAG, nalaze se u raznim neuropatijama: polineuropatijama, demijelinizirajućim neuropatijama, perifernim neuropatijama....

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
child Djeca
Negativno

Negativan nalaz
nema kliničkog značaja.


Pozitivan nalaz
Prisustvo autoantitijela n koristi se u dijagnostici neuropatija.

Bills Cijena pretrage 35,00 € (263,71 HRK)
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 35,00 € (263,71 HRK)
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € (15,07 HRK) * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
7 – 18 h (subotom do 12 h)
Bundek, Ede Murtića 9
7 – 18 h (subotom do 11:30 h)
Sv. Nedelja, Ul. Dr. F. Tuđmana 4
7 – 16 h