test group icon Biokemija s hematologijom

C3

Printer Isprintaj pretragu

C3 je dio sustava komplementa, sastavnog dijela imunološke obrane organizma.

Sniženi C3 može biti povezan s akutnim glomerulonefritisom, membranoproliferativnim glomerulonefritisom, bolestima imunih kompleksa, aktivnim sistemskim lupusom, septičkim šokom i krajnjim stadijem bolesti jetre.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
0,9 – 1,8 g/l

Bills Cijena pretrage 13,50 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 13,50 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h