test group icon Biokemija s hematologijom

Cyclosporin A

Printer Isprintaj pretragu

Sinonim CYA. Određivanje koncentracije droga, imunosupresanta.

Klinički značajan u pračenju terapije Cyclosporinom.

Ciklosporin A služi kao visoko učinkovita tvar za imunosupresiju u raznim bolestima, posebno za profilaksu odbacivanja transplantata nakon transplantacije.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme, ali je preporučeno vađenje krvi 12 sati nakon posljednje doze lijeka.

Warning

Na vađenje krvi je potrebno doći do 10 h.
 

Referentne vrijednosti

Nakon transplantacije: g/L

organ od 1. do 4. tjedna nakon toga
bubreg 150 - 250 75 - 200
jetra 150 - 250 75 - 200
srce 200 - 300 100 - 250

Bills Cijena pretrage 33,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 33,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h