test group icon Biokemija s hematologijom

Haptoglobin

Printer Isprintaj pretragu

Pretraga je indicirana kod dijagnostike i procjene tijeka hemolitičkih bolesti. 

Rezultat haptoglobina uvijek treba tumačiti u kliničkom kontekstu i zajedno s drugim parametrima hemolize (kalij, LDH, ukupni bilirubin, slobodni hemoglobin, broj retikulocita), kao i odgovorom akutne faze.  

 

 

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

Referentne vrijednosti ovise o dobi i one su sastavni dio nalaza. Ako su eventualno potrebne točne informacije o referentnim vrijednostima bez zadanih pretraga, možete ih dobiti na uvid kontaktirajući naše laboratorije.  

 

Povišeno

Reakcija akutne faze.

Sniženo 

Snižene vrijednosti ukazuju na intravaskularnu hemolizu. U slučajevima teške hemolize preporučuje se određivanje hemopeksina.

Bills Cijena pretrage 20,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 20,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h