test group icon Biokemija s hematologijom

Inhibin B

Printer Isprintaj pretragu

Kliničke indikacije kod žena: procjena funkcije jajnika kao dio terapije plodnosti.

Kliničke indikacije kod muškaraca: funkcionalni biljeg Sertolijevih stanica.

Također za dijagnozu poremećaja izlučivanja FSH.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

Referentne vrijednosti za žene
1. - 2. dana ciklusa 15-70 ng / l
3. - 5. dan ciklusa 45-120 ng / l
folikularna faza 30-90 ng / l
ovulacija 80-200 ng / l
lutealne faze <50 ng / l
postmenopauza <10 ng / l

 

Referentne vrijednosti za muškarce Stupnjevi prema Tanneru  
  I 35-182 ng/l
  II 62-338 ng/l
  III 78-323 ng/l
  IV 67-304 ng/l
  V 120-400 ng/l
odrasli   120-400 ng/l
     

Bills Cijena pretrage 53,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 53,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h