test group icon Mikrobiologija

Kultura na mikoplazme i ureaplazme

Printer Isprintaj pretragu

Kulturom se detektira prisutnost dvije vrste mikoplazmi: Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma hominis.

Uzorci primjereni za kultivaciju su:

  • prvi mlaz prvog jutarnjeg urina
  • prvi mlaz urina nakon nekoliko sati nemokrenja
  • ejakulat
  • bris uretre ili cerviksa ispran u transportnu podlogu za mikoplazme.

Uzorak urina (ne više od 1/2 dl, odnosno 50 ml) i/ili ejakulata se na obradu dostavlja u sterilnoj posudici unutar 2 h od prikupljanja uzorka.

Uzorci su u transportnoj podlozi stabilni 48 h na sobnoj temperaturi ili 72 h ukoliko su čuvani u frižideru.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Bills Cijena pretrage 27,00 €
Calendar Nalaz je gotov za 2 radna dana
Bills Cijena pretrage 27,00 €
Calendar Nalaz je gotov za 2 radna dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h