test group icon Mikrobiologija

Meticilin-rezistentan stafilokok (MRSA) - preoperativni screening

Printer Isprintaj pretragu

Ovom pretragom se provjerava da li osoba koja se priprema na operativni zahvat ima u sastavu svoje flore tzv. zlatni stafilokok (Staphylococcus aureus) smanjene osjetljivosti na antibiotike (meticilin-rezistentan S. aureus; MRSA). To se određuje bakteriološkom pretragom uzoraka koji mogu uključivati bris kože/sluznice nosa, bris pazuha (aksila) i bris prepona. Broj/vrsta uzoraka se radi prema zahtjevu kliničara/operatera.

Pripremite se za pretragu

Za pretrage nema posebne pripreme. 

Warning

Kod dolaska na uzimanje uzoraka važno je naglasiti da se pretraga (ili pretrage) traži u sklopu pripreme za operativni zahvat (ili da se traži MRSA).

Bills Cijena pretrage 20,00 €
Calendar Nalaz se izdaje unutar 2-4 radna dana.
Bills Cijena pretrage 20,00 €
Calendar Nalaz se izdaje unutar 2-4 radna dana.

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h