test group icon Biokemija s hematologijom

Mikroalbumin

Printer Isprintaj pretragu

Albumin je protein koji je od svih proteina najzastupljeniji u ljudskom organizmu. Nastaje isključivo u jetri te služi za transport i vezanje kalcija, masnih kiselina, hormona i drugih tvari unutar krvotoka. Osim toga, sudjeluje u održavanju koloidno-osmotskog tlaka. Određivanje izlučivanja albumina mokraćom je važno kod bolesnika s dijabetesom melitusom kako bi se spriječila dijabetska nefropatija u ranoj fazi, kada se sa odgovarajućom terapijom može spriječiti ili smanjiti progresivni gubitak bubrežne funkcije. Stoga se albumin u mokraći određuje za ranu detekciju i praćenje terapije. Mikroalbuminurija (pojava albumina u mokraći) je najpouzdaniji znak disfunkcije bubrega.

Pripremite se za pretragu

Donijeti sakupljen 24-satni urin ili u laboratoriju dati 2. jutarnju urin.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
< 30 mg/L

Povišeno
Povišene razine albumina u mokraći ukazuju na defekte u bubrežnom pragu (bubrežnoj filtraciji). One su pokazatelj bubrežnih i vaskularnih komplikacija, kao npr. u dijabetes mellitusu.

Bills Cijena pretrage 12,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan
Bills Cijena pretrage 12,00 €
Calendar Nalaz je gotov isti dan

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 - 18 h, subota 8 -12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 - 16 h